نارون را دنبال کنید :
Phonetic Reader

کتاب ها
کد دستی : 20150129155909599
وضعیت موجودی :
موجود
برند :
عمومی
وزن : 0 (گــــــرم)
قیمت : 65000 ریال
دوره فروش : روزانه
خرید خارجی
توضیحات :  


Introduction

Difficulties in English Language

English orthography is the alphabetical spelling system, and like other alphabetical orthographies uses a set of habits to represent speech sounds in writing. In most other languages such as Hindi these habits are regular enough so that they may be called rules. Contrary to most other languages no systematic spelling reform has been implemented in English. The spelling system of English is quiet irregular and complex. Every sound is spelled in more than one way and often in many different ways.

For example in English the long "oo" sound can be spelt in the following words with different spelling, with "oo" (food), "u" (truth), "u-e"(rude), "ui"(fruit), "ue"(blue), "o"(to), "oe" (shoe), "o-e"(move), "o-b" (tomb), "ou"(group) and with "ew" (flew). However 9 out of 11 alternative graphemes have other punctuations as well such as: rub, build, go, toe, drove, comb, out, rough, sew.

فهرست نظرات :
آیتمی برای نمایش وجود ندارد!
ارسال نظر :
نام کامل :  
پست الکترونیک :    
شماره همراه :  
پیام :
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
  •  
  •  
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   

10+25  برابر است با :  
 
 
 
کلیه حقوق محفوظ و متعلق است به شرکت پیشتازان علم و پژوهش برتر نارون.
توجه ! تمامی اسامی تجاری و نمادهای استفاده شده در این وب سایت متعلق به
شرکت پیشتازان علم و پژوهش برتر نارون می باشد لذا استفاده از آن به هر ترتیبی ممنوع می باشد.
 
این وب سایت توسط پرتال کارت فا تولید شده است.